محورهای اولین همایش ملی عناب

  کشاورزی و منابع طبیعی

  شیوه های نوین کشت و تولید عناب

  معرفی اکوتیپ های عناب مقاوم به تنش های محیطی

  مکانیزاسیون عناب

  کاربرد دانش بومی در تولید عناب

  تولید ارگانیک عناب

  ریز ازدیادی و تکثیر عناب

  کاربرد ژنتیک و بیوتکنولوژی در اصلاح عناب

  مدیریت پایدار آب و خاک در تولید عناب

  مدیریت آفات، بیماری ها و کنترل علف های هرز عناب

  تولید کودهای ویژه و تغذیه عناب

  کاربردهای هواشناسی در سیستم های تولید عناب

   

  داروسازی، پزشکی، دامپزشکی

  اثرات فارماکولوژیک و توکسیکولوژیک عناب

  فیتوشیمی عناب

  کاربرد عناب در دامپروری و آبزی پروری

  تداخلات دارویی و تغذیه ای عناب

  معرفی پتانسیل های تولید دارو از عناب

  کاربردهای پزشکی و درمانی عناب

  طب سنتی و عناب

   

  فرآوری و صنایع غذایی

  نوآوری در تولید فرآورده های عناب

  بسته بندی عناب

  بهینه سازی فرآیند خشک کردن عناب

  بهینه سازی فرمولاسیون مواد غذایی حاوی عناب

   

  اقتصاد، تجارت و صادرات

  بازاریابی، فروش و صادرات عناب

  گردشگری و اکوتوریسم عناب

  برندینگ عناب

  تجارت الکترونیک عناب

  نقش عناب در اشتغال زایی و کار آفرینی