نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

    درج کلیه مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات همایش

    درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل همایش

    نمایه سازی و انتشار مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID 

    نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)