فرمت ارائه مقالات

    # عنوان اندازه فایل دانلود
    1 فایل خام مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر- فارسی 4628.56 کیلوبایت
    2 فایل خام مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی - فارسی 235.98 کیلوبایت