اهداف برگزاری اولین همایش ملی عناب

    1. فراهم کردن زمینۀ ارائۀ جدیدترین فعالیت­ های پژوهشی مرتبط با "عناب" شناسایی پژوهشگران فعال در زمینۀ عناب
    2.  تلاش برای فراهم کردن افزایش بهره ­وری اقتصادی و تجاری از محصول عناب
    3. شناسایی چالش­ ها و فرصت ­های پیش رو در تولید، تجارت و فراوری عناب
    4. فراهم کردن زمینۀ هم افزایی اندوخته­ های پژوهشی با موضوع عناب