معرفی اولین همایش ملی عناب

    استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی: عناب ازگذشته هاي بسيار دوركشت مي شده و درآثار و فسیل های به جا مانده، قدمت آن به بیش از 12 تا 14 میلیون سال پیش می رسد. درختی است بومي چین كه حدود 7700 سال پيش در چين كاشت مي شده است و از طریق جاده ابریشم به سایر نقاط از جمله: هندوستان، ايران، افغانستان وآسیای میانه انتقال یافته است؛ و در حقيقت درختي است كه تقريباً در نقاطي از دنيا كه كمبود آب و شرايط خاكي مناسب نباشد، رشد می کند. اين درخت بعدها به منطقۀ مديترانه وسپس به كشورهاي شمال آفريقا منتقل شده است. در سال1873 از جنوب فرانسه به آمريكا منتقل شد...

    ادامه مطلب

    سخنرانان کلیدی همایش

    اخبار واطلاعیه ها